» Materiały » Przysłowia angielskie

Przysłowia angielskie

Przysłowia , jak wiadomo są mądrością narodów.

Tu prezentujemy kilka angielskich przysłów, wiele z których  ma polski odpowiednik, choć wyrażony w całkowicie inny sposób.

Zobacz, spróbuj przetłumaczyć i porównaj czym się różnią od naszych:

 

 

 • A bad workman blames his tools.     Złej baletnicy wadzi i rąbek u spódnicy.
 • A bird in the hand is worth two in the bush.    Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
 • A friend in need is a friend indeed.    Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
 • All roads lead to Rome.   Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
 • All that glitters is not gold.   Nie wszystko złoto, co się świeci.
 • All's well that ends well.   Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
 • Bad news travels fast.   Złe wiadomości szybko się rozchodzą.
 • Better be safe than sorry.  Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
 • Better late than never.     Lepiej późno niż wcale.
 • Don't count your chickens before they are hatched.    Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
 • Every cloud has a silver lining.   Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
 • Haste makes waste.   Spiesz się powoli.
 • He laughs best who laughs last.  Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
 • He who lives by the sword shall die by the sword.     Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
 • It never rains but it pours.   Nieszczęścia chodzą parami.
 • Let sleeping dogs lie.    Nie wywołuj wilka z lasu.
 • Make hay while the sun shines. / Strike while the iron's hot.   Kuj żelazo póki gorące.
 • Money does not bring happiness.   Pieniądze szczęścia nie dają.
 • Never judge a book by its cover.   Pozory mylą.
 • Never look a gift-horse in the mouth.    Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
 • No news is good news.    Brak wiadomości, to dobra wiadomość.
 • One man's meat is another man's poison.    Co kto lubi.
 • One swallow does not make a summer.    Jedna jaskółka nie czyni wiosny.
 • Practice makes perfect.    Praktyka czyni mistrza.
 • Rome was not built in a day.   Nie od razu Kraków zbudowano.
 • Seeing is believing.   Zobaczyć znaczy uwierzyć.
 • Speech is silver, silence is golden.   Mowa jest srebrem, milczenie złotem.
 • That's the straw that broke the camel's back.    To była kropla, która przepełniła czarę.
 • The early bird catches the worm.   Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
 • There's no smoke without fire.    Nie ma dymu bez ognia.
 • Three times a charm.  Do trzech razy sztuka.
 • Time is money.   Czas to pieniądz.
 • Time is the great healer.   Czas leczy rany.
 • Too many cooks spoil the broth.   Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
 • When in Rome, do as the Romans do.    Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.
 • Where there's a will, there's a way.   Dla chcącego nie ma nic trudnego.
 • You can't make an omelette without breaking eggs.   Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
 • You can't teach an old dog new tricks.    Starego psa nie nauczysz nowych sztuczek.