Poziomy zaawansowania

» Poziomy zaawansowania

 

  • Wychodząc naprzeciw standardom stosowanym Unii Europejskiej nasza placówka dostosowała się do standardów wyznaczonych przez Radę Europy i obecnie korzystamy z wyznaczonych przez nią zunifikowanych poziomów nauczania. Skala poziomów językowych stosowana w całej Unii Europejskiej nazywa się skalą CEFR  (Common European Framework of Reference for Languages)
  • Opracowano  narzędzie, pozwalające na opracowanie testów i programów nauki języków obcych na porównywalnych poziomach i według zbliżonych kryteriów. Określono, co na danym poziomie znajomości języka należy potrafić w ramach kompetencji językowych umieć. Zrezygnowano też z tradycyjnych słownych określeń poziomu, gdyż w każdym języku nawet zbliżone słowa mogły oznaczać coś innego. Popatrzmy tylko, jak trudno po polsku oddać angielskie pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced - dla nas każdy z tych poziomów jest jakoś "średniozaawansowany". Tak więc poziomy oznaczono literami i numerami od najniższego do najwyższego. Łącznie wyróżnia się ich sześć: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i obowiązują one dla każdego języka. Do tych poziomów dostosowują się teraz autorzy naszych podręczników, osoby przygotowujące programy kursów oraz egzaminy i testy.
  • Szczegółowe informacje na temat poziomów i jakie kompetencje należy posiadać na poszczególnych poziomach   można przeczytać tutaj
  • A poniżej krótki film na temat interpretacji wyników egzaminów Cambridge i ich korelacji do skali  poziomu znajomości języków CEFR:

 

 

scrin001