Biblioteka i płytoteka

» Biblioteka i płytoteka

Przez ćwierczwiecze naszej działalności zgromadziliśmy pokaźną płytoteka zawierająca ponad 150 tytułów filmów z oryginalną angielskojęzyczną ścieżką dźwiękową. Posiadamy także bibliotekę, złożoną z ponad 500 książek, czasopism i materiałów pomocniczych do nauki języka.
Wszystkie materiały są do dyspozycji naszych klientów.