» Galeria » 20-lecie Right Now - Wielki Test Językowy - 2012

20-lecie Right Now - Wielki Test Językowy - 2012

  • Wielki Test to coroczny, ogólnopolski i darmowy test językowy skierowany do wszystkich osób które pragną sprawdzić swój poziom zaawansowania w nauce języka angielskiego. Do przygotowania testu używane są miarodajne i profesjonalnie skonstruowane testy sprawdzające wiedzę na europejskiej skali CEFR, zaproponowanej przez Radę Europy i oferowane bezpłatnie przez ETS Global. Równolegle z Wielkim Testem prowadzone jest największe w Polsce badanie dotyczące form nauki języków obcych.
  • Jednego dnia, w wybranym miejscu, mieszkańcy polskich miast piszą zapewniony przez ETS Global test wielokrotnego wyboru,
    który określi ich poziom znajomości języka angielskiego. Test ma trzy warianty: test dla dzieci w wieku 8-12 lat, 13-17 lat
    oraz dla osób 18+
  • W teście przez nas zorganizowanym w Żorach pisało ponad 2 tysiace osób, a miasto zajęlo 3 wynik wśród miast 50-100tys mieszańców.